HUGO'S BANDENSHOP

leveringsvoorwaarden

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN HUGO’S BANDENSHOP

Deze leveringsvoorwaarden maken samen met de algemene voorwaarden deel uit van de koop-/verkoopovereenkomst van Hugo’s bandenshop. In deze leveringsvoorwaarden wordt uiteengezet hoe Hugo’s bandenshop  omgaat met leveringen (aan- en verkoop) en de daarbij geldende betalingsvoorwaarden.

Artikel 1 - Leveringen

De levering van de bestelde autobanden/ velgen geschiedt door middel van gerenommeerde pakketdiensten. Hugo’s bandenshop  heeft niet in de hand welke pakketdienst uw levering bezorgt. Hugo’s bandenshop wil niet verdienen op de transportkosten. We berekenen de aan ons gerekende kosten direct door, zowel heen als retour.

Artikel 2 - Levertermijn

De op de website genoemde levertermijnen zijn indicatief. Hugo’s bandenshop garandeert geen specifieke levertermijn; de levering van het pakket wordt wel gegarandeerd. Zodra het pakket door onze administratie is verwerkt, worden verzendkosten en indien van toepassing BEM- milieuheffing gerekend. Bij eventuele retouren (zie artikel 6) worden retourkosten en administratiekosten gerekend, tenzij de retournering een gevolg is van een fout van Hugo’s bandenshop.

Artikel 3 - Controle van de levering

Bij aanname, dus nog voordat de handtekening gezet wordt, dient de zending gecontroleerd te worden op o.a. aantal, maat en type band. Eventuele afwijkingen dienen op de afleverbon genoteerd te worden. Bij aanname dient afnemer tevens te controleren op eventuele zichtbare schade aan het pakket. Bij eventuele schade dient afnemer de pakketten te weigeren en hiervan melding te maken bij onze klantenservice. Na aanname is Hugo’s bandenshop  niet langer verantwoordelijk voor de zending, hetgeen inhoudt dat de factuur betaald dient te worden.

Artikel 4 - Verzendingen

Voor het per pakketdienst verzenden van de banden/ velgen rekent Hugo’s bandenshop  verzendkosten. Voor de geldende verzendkosten verwijzen we u naar artikel 12.

Het aantal pakketten dat verstuurd wordt, is afhankelijk van de hoeveelheid en grootte van de banden/ velgen. In één pakket kunnen twee banden/ velgen met als bovengrens t/m 17inch Binnen dit artikel gelden de volgende uitzonderingen:

  • Voor banden/ velgen die groter zijn dan 17 inch geldt één band/ velg per pakket.
  • Banden voor 4 x 4 auto’s en bestelwagens worden altijd per stuk verpakt.

De verzendkosten zijn inclusief weigering. Indien vóór de levering bekend is dat het pakket foutief is (annulering), kunnen de banden/ velgen bij de pakketdienst geweigerd worden. Er worden dan geen retour(verzend)kosten gerekend, maar wel verzend- en administratiekosten. Na het laden van de banden/ velgen is annulering niet meer mogelijk. De banden/ velgen worden naar het door u opgegeven adres verstuurd, de verzendkosten worden altijd aangerekend. Meer over annuleren vindt u onder artikel 6 en 7.

Artikel 5 - Milieuheffing

Naast transportkosten rekent Hugo’s bandenshop een milieuheffing. Deze bijdrage is vastgelegd in het besluit ‘Beheer Autobanden/ velgen’ van de Vereniging Band en Milieu. Als lid van deze vereniging draagt Hugo’s bandenshop bij aan een gestructureerde inzameling en milieuverantwoordelijke herverwerking van gebruikte autobanden/ velgen. De kosten van de milieuheffing vindt u onder artikel 12.

Artikel 6 - Annulering/retouren met pakketdienst

Als algemene regel geldt dat Hugo’s bandenshop  geen banden/ velgen retour neemt. Hugo’s bandenshop is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten van de klant. Verkeerde bestellingen die het gevolg zijn van een fout in onze eigen administratie worden natuurlijk wel en zonder verdere kosten retour genomen. Reeds door afnemer gemonteerde bandwiel- combinaties worden niet retour genomen ongeacht of de fout voortvloeit uit eigen administratie. Afnemer wordt geadviseerd velgen altijd eerst de velgen te passen op het voertuig alvorens banden worden gemonteerd!

Op de algemene regel zijn de volgende uitzonderingen van toepassing:

  • Banden/ velgen die tijdig (dus voor het laden) worden geannuleerd, worden zonder kosten retour genomen. Hiervoor worden wel administratiekosten gerekend. Meer over annuleren vindt u onder artikel 7.
  • Banden/ velgen of gemonteerde Band-wielcombinatie aangeleverd door Hugo’s bandenshop  die na overleg met Hugo’s bandenshop retour gestuurd worden na levering. Dit geschiedt alleen in zeer uitzonderlijke gevallen wanneer er een dringende reden aan ten grondslag ligt. In dit geval worden retour- en administratiekosten gerekend. Meer over retouren vindt u onder artikel 8.

Artikel 7 - Annuleren

Indien u een pakket annuleert dat reeds door ons verwerkt is (maar nog niet geladen), rekenen wij administratiekosten door. U hoeft in dit geval dus geen retourkosten te betalen. In geval van annulering doen wij onze uiterste best om de bestelling ook te annuleren. Hierop kunnen wij echter geen garantie geven.

Artikel 8 - Retourkosten

Over het algemeen geldt dat Hugo’s bandenshop geen banden/ velgen retour neemt, tenzij er een fout heeft plaatsgevonden in de eigen administratie. In enkele uitzonderlijke gevallen worden de banden/ velgen eventueel wel retour genomen (zie artikel 6). In die gevallen gelden retour (verzend)kosten van € 10,50 per pakket. De aankoopprijs wordt, met aftrek van 20%, aan u gecrediteerd. Binnen dit artikel zijn de volgende regels van toepassing:

  • In één pakket kunnen twee banden/ velgen met als bovengrens t/m 17 inch
  • Voor banden/ velgen die groter zijn dan 17 inch geldt één band/ velg per pakket.
  • Banden voor 4 x 4 auto’s en bestelwagens worden altijd per stuk verpakt.

Artikel 9 - Administratiekosten

In geval van retouren worden altijd administratiekosten gerekend. Deze komen bovenop de transportkosten en bedragen € 5,00 per band. Deze kosten omvatten het verwerken van de retouraanvraag, het lossen en wegwerken van de banden/ velgen en het aanmaken van de creditnota.

Artikel 10 - Betalingen

Betalingen geschieden conform de op onze factuur aangegeven betalingstermijn en – voorwaarden. Wanneer u een vooruit wilt betalen kan dit heel eenvoudig. U kunt het totaalbedrag overmaken naar het bankrekeningnummer vermeld op uw bestelformulier.

Artikel 11 - Algemene verkoop- en betalingsvoorwaarden

Op al onze leveringen en/of diensten zijn de algemene voorwaarden voor de zakelijke markt van toepassing. Deze voorwaarden worden op eerste verzoek gratis toegezonden, zijn in ons bedrijf te verkrijgen, zijn te downloaden via onze website.

Artikel 12 - Geldende tarieven (stand per januari 2013)

Voor het versturen van uw bestelling rekent Hugo’s bandenshop verzendkosten van € 5,00 per pakket. Hoeveel pakketten er verstuurd worden, is afhankelijk van het aantal en de grootte van de banden/ velgen (zie artikel 4). De eilandentoeslag bedraagt € 7,50 per pakket. De milieuheffing bedraagt € 1,30 per band.

Artikel 13 - Geldigheid

Hugo’s bandenshop behoudt zich het recht voor om de leveringsvoorwaarden te wijzigen. We brengen u hiervan tijdig op de hoogte. Op onze algemene voorwaarden, die tevens deel uitmaken van de koop-/verkoopovereenkomst, is het algemeen Nederlands recht van toepassing.